Zingeving heeft te maken met een zinvol leven. Wanneer is een leven zinvol?

Als er zaken in het leven spelen die waarde hebben, betekenis hebben, een bedoeling of doel hebben. Een mens vindt het ook zinvol om bezig te zijn met het innerlijk van de mens in plaats van het uiterlijk.

Uiteraard is er per persoon verschil van inzicht over deze zaken. Daar spelen cultuur, opvoeding, normen en waarden een grote rol.

Behoeften vertellen alles over uw motivatie en drijfveren

Waarom gaat u naar uw werk? Wat is uw passie? Wat zijn uw behoeften v.w.b. eten, drinken, onderdak, waardering, etc. De behoefte aan zingeving wordt op tal van manieren ingevuld.

Als u zinloosheid of doelloosheid ervaart is er een onvervulde behoefte in uw leven. Daardoor kunt u negatieve gevoelens ontwikkelen, zich verveeld voelen en energieloos.

Uw gevoelens vertellen alles over uw behoeften en over de vervulling van uw behoeften patroon

Negatieve gevoelens zijn dus een richtingaanwijzer om op te sporen welke onvervulde behoeften er zijn. Wanneer behoeften op een juiste manier worden vervuld ontstaan er positieve gevoelens.

Ook sluit zingeving goed aan op een doorlopen rouw- en verliestraject.