• Praktijk de Vlinder houdt zich aan de aanwijzingen van het RIVM en adviseert cliënten hetzelfde te doen. Er wordt geen enkel risico genomen met de gezondheid van de cliënt en diens omgeving en ook niet met die van de therapeut.
  • Dit betekent dat afspraken geen doorgang vinden als de cliënt of therapeut, of iemand in zijn/haar directe omgeving griepachtige klachten heeft, of tot een verhoogde risicogroep behoort. In alle andere gevallen wordt een afweging op noodzaak en wenselijkheid gemaakt.
  • De praktijk gaat soepel om met mensen die onder deze omstandigheden last minute afzeggen.

Alternatieve (audiovisuele) vormen van contact

Er kan uitgeweken worden naar beeldbellen of een telefonisch consult. Hiervoor gelden de reguliere tarieven.

Hygiënemaatregelen in de praktijk

Als een consult wel doorgang vindt gelden de voorzorgsmaatregelen zoals het RIVM ze verstrekt.