Op al mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Uw privacy is belangrijk. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De afspraken hoe ik omga met persoonsgegevens zijn vastgelegd in een privacyreglement. In het reglement staat onder meer opgenomen hoe ik omga met het verwerken van de persoonsgegevens, hoe ik deze gegevens bescherm en wat de procedure betreft bij het constateren van een datalek.

U kunt de documenten hieronder downloaden.

 

AGB code  90-040179 
LVPW lidmaatschapsnummer  671
RBNG registratienummer   401026R 
KvK-nummer  30262015