Met wat voor problemen kan ik terecht?

In mijn praktijk kunt u terecht met alle zaken die voor u problemen opleveren, zoals: verlies en rouw, echtscheiding, conflicten, angsten, familieproblemen, ziekte, problemen met kinderen, ouders, partner of vrienden, ontslag, etc.

Moet ik alleen of moet mijn partner mee?

Bij bijvoorbeeld relatieproblemen kunnen we overleggen of het raadzaam is om samen te komen.

Worden de consulten vergoed?

Praktijk De Vlinder is geregistreerd lid van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) en valt onder de RBCZ. Therapie bij Praktijk De Vlinder wordt daarom vergoed in de aanvullende verzekering onder alternatieve- of natuurgeneeskunde. Neem voor de aanvang van de therapie contact op met uw eigen ziektekostenverzekeraar om na te gaan in hoeverre uw therapie vergoed wordt. Op deze website vindt u ook een link naar de ziektekostenverzekeraars.

Ook is het aan te bevelen met uw werkgever te gaan praten of er sprake kan zijn van vergoeding. Therapie kan in veel gevallen namelijk langdurig werkverzuim voorkomen.

Vergoedingen Zorgverzekeraars 2021

De zorgverzekeraars hebben hun polissen weer bekend gemaakt. De lijst met vergoedingen voor 2021 is klaar.
Klik hier voor om rechtstreeks naar de lijst te gaan »

Dit overzicht van vergoedingen is samengesteld op basis van de gegevens van de zorgverzekeraars zelf. Praktijk De Vlinder is niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledig of foutief weergegeven informatie.

Hoe lang duurt de hulpverlening?

Dat kan variëren van één consult tot een aantal consulten. De behoefte kan bijvoorbeeld ontstaan dat er een frequente update wordt gehouden om de cliënt te blijven volgen. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen en van de manier waarop de cliënt met de problemen kan (leren) omgaan.

Wie weet dat ik bij u om hulp kom vragen?

Als psychosociaal therapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw problemen niet met anderen worden besproken. Wanneer u zelf aangeeft dat u het fijn vindt dat er derden betrokken worden bij de therapie (bijvoorbeeld uw huisarts) is dit natuurlijk geen probleem.

Hoe weet ik dat u deskundig bent?

Mijn opleiding en lidmaatschap van de LVPW staat garant voor de kwaliteit van mijn hulpverlening. Ik ben aangesloten bij de Koepelorganisatie RBCZ en bij de Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychosociaal therapeut?

Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit achter de rug; een psychosociaal therapeut een vierjarige hogere beroepsopleiding. Zowel een psycholoog als psychosociaal therapeut zijn heel probleemgericht en dus praktisch bezig. Een psychosociaal therapeut mag echter geen diagnose stellen en werkt dus heel klachtgericht.