Wat is psychosociale therapie?

Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. Psychosociale counselors onderscheiden zich van psychiaters en psychologen omdat er over begeleiding gesproken wordt in plaats van behandeling. Kernwoorden hierbij zijn veiligheid, respect en integriteit.

Uitgangspunt voor psychosociale hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden denken en voelen van het lichaam en/of van delen van de persoonlijkheid en/of van de ‘buitenwereld’. Het probleem is vaak niet een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn gemakkelijk te leren. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen.

De psychosociaal counselor helpt om problemen onder ogen te zien en (alsnog) te verwerken. Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor u en de manier waarop u het probleem ervaart. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.

Binnen Praktijk De Vlinder wordt ook gewerkt met systeem- en contextuele therapie. Hierbij wordt verder gekeken dan het individu dat van de therapie gebruik maakt. Iemand beweegt nooit alleen maar staat voortdurend in verbinding met zijn of haar omgeving. Binnen deze omgeving (een systeem) beïnvloedt iedereen elkaar door gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen.

Er wordt gekeken naar wat u wilt en hoe u zich wilt gaan voelen. Er kan een actieplan opgesteld worden om dit doel te bereiken. Hierdoor kan een veranderingsproces in gang worden gezet wat het zelfinzicht vergroot, rust brengt in de emoties en het gevoel van eigenwaarde versterkt. Hierdoor gaat u beter functioneren en meer van het leven genieten.

Psychosociale hulpverlening kan bijvoorbeeld helpen bij problemen in de privésfeer:

Familieproblemen
Opvoedingsproblemen
Overspannenheid
Depressiviteit
Misbruik/geweldervaringen
Rouw en verliesverwerking
Echtscheiding
Problemen in nieuw samengestelde gezinnen
Ouderbegeleiding
Bindingsangst
Conflicten
Problematiek rond sterven
Eenzaamheid
Omgaan met ziekte
Omgaan met stress
Samenleven met een ziek gezinslid.

of problemen in de arbeidssfeer:

Burn out
Communicatieproblemen
(Team) conflicten
Ontslag.

Mensen die in therapie komen zijn vrouwen, mannen, echtparen, ouders met kinderen en kinderen zelf met uiteenlopende psychosociale problemen.