De Vlinder

Vlinders wekken een gevoel van kleur, speelsheid en vrijheid in ons op. Een vlinder laat ons zien dat transformatie (verandering) een vanzelfsprekend onderdeel van het leven is. Transformatie is voor iedereen onvermijdelijk, maar verandering en groei hoeven niet traumatisch te zijn. Dit kan zich zo zacht, plezierig en vreugdevol voltrekken als je dat zelf wilt.

Net zoals de vlinder bevindt iemand zich altijd in een bepaald stadium van groei en ontwikkeling:

  1. Het eistadium, het begin van alle dingen. In dit stadium wordt uit een gedachte een idee geboren.
  2. In het larvestadium besluit je om je idee werkelijkheid te laten worden.
  3. In het coconstadium ontwikkel je jezelf door het idee toe te passen in je leven.
  4. In het laatste stadium van de gedaanteverwisseling voer je je idee uit en wordt uit de cocon de vlinder geboren.

Wanneer je begrijpt waar je bent, kan je leren wat je vervolgens moet doen om verder te komen in de cyclus van transformatie.

De vlinder kan helderheid scheppen bij je geestelijke ontwikkeling en je terzijde staan bij het vinden van de volgende stap in je persoonlijk leven of je loopbaan.