Veelgestelde vragen

Met wat voor problemen kan ik terecht?
In mijn praktijk kunt u terecht met alle zaken die voor u problemen opleveren, zoals:
verlies en rouw, echtscheiding, conflicten, angsten, familieproblemen, ziekte, problemen met kinderen, ouders, partner of vrienden, ontslag, etc.

Moet ik alleen of moet mijn partner mee?
Bij bijvoorbeeld relatieproblemen kunnen we overleggen of het raadzaam is om samen te komen.

Worden de consulten vergoed?
Praktijk De Vlinder is geregistreerd lid van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) en valt onder de RBCZ. Therapie bij Praktijk De Vlinder wordt daardoor niet vergoed als eerstelijns psychologische hulpverlening, maar als alternatieve- of natuurgeneeskunde. Neem voor de aanvang van de therapie contact op met uw eigen ziektekostenverzekeraar om na te gaan in hoeverre uw therapie vergoed wordt.

Ook is het aan te bevelen met uw werkgever te gaan praten of er sprake kan zijn van vergoeding. Therapie kan in veel gevallen namelijk langdurig werkverzuim voorkomen.

Klik op deze link voor een uitgebreid overzicht van de vergoedingen:
www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

Dit overzicht van vergoedingen is samengesteld op basis van de gegevens van de zorgverzekeraars zelf. Praktijk De Vlinder is niet aansprakelijk voor mogelijk onvolledig of foutief weergegeven informatie.

Hoe lang duurt de hulpverlening?
Dat kan variëren van 1 consult tot een aantal consulten. Soms is er behoefte aan een jaarlijkse ‘onderhoudsbeurt'. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen en van de manier waarop de cliënt met de problemen kan (leren) omgaan.

Wie weet dat ik bij u om hulp kom vragen?
Als psychosociaal werker heb ik geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw problemen niet met anderen worden besproken. Wanneer u zelf aangeeft dat u het fijn vindt dat er derden betrokken worden bij de therapie (bijvoorbeeld uw huisarts) is dit natuurlijk geen probleem.

Hoe weet ik dat u deskundig bent?
Mijn opleiding en lidmaatschap van de LVPW staat garant voor de kwaliteit van mijn hulpverlening. Ik ben aangesloten bij de Koepelorganisatie RBCZ en bij de Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).

Wat is het verschil tussen een psycholoog en een psychosociaal counselor?
Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit achter de rug; een psychosociaal counselor een vierjarige hogere beroepsopleiding. Zowel een psycholoog als psychosociaal counselor zijn heel probleemgericht en dus praktisch bezig. Een psychosociaal counselor mag echter geen diagnose stellen en werkt dus heel klachtgericht.